អារម្ភកថា

រឿង​ព្រេង​និទាន​ខ្មែរ ជា​ប្រភេទ​រឿង​ខ្លីៗ និង​មាន​ជាច្រើន​ភាគ ដែល​តែង​តែដំណាល​តគ្នា ហើយ​ជា​រឿង​ដែល​ត្រូ​វបាន​យក​មក​ប្រើ​ប្រាស់​សម្រាប់​អាន​អោយ​កុមារាកុមារី​ស្តាប់ ក្នុង​ថ្នាក់​រៀន ឬមុន​ចូលគេង​ផងដែរ។

មិន​ថាក្មេងៗ សូម្បី​យុវវ័យ ក៏​ដូចអ៊ំពូមីង លោកយាយ​លោកតា ក៏​តែងតែ​អាន​រឿន​ទាំង​នេះ​ទុក​ជាការ​កំសាន្ត​អារម្មណ៍​។

ហេតុនេះ និទាន (Nitean) សូម​នាំ​យក​ដំណើរ​រឿង​និមួយៗ​ចងក្រង​ក្នុង​វេបសាយ​សៀវភៅ​នេះទុក​សម្រាប់ធុរជន​ទាំង​ឡាយ​អាន​នៅ​ពេល​ទំនេរ ឬមុន​ចូលគេង ដើម្បី​បំបាត់​អស់ទុក្ខ​កង្វល់ និង​នាំ​មកនូវ​ភាព​រីករាយ​អោយ​បាន​ជាពន់ពេក​នោះផង។

អាន​ច្រើន​ ចម្រើន​ចំណេះ